Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ:

1. Trương Thái Sơn : 

 

Chức vụ: Trưởng phòng 
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0941 455 785
  + Mail: sontt@quangnam.gov.vn

2. Nguyễn Văn Hoàng: 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
  Chức vụ : Phó phòng
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 02353845528
  + Di động : 0934.805.678
  + Mail: hoangnv1@quangnam.gov.vn

3. Nguyễn Thị Thúy Kiều: 

 

Trình độ chuyên môn: Ths. Công nghệ thông tin
  Chức vụ :Chuyên viên
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0906504589
  + Mail: kieuntt@quangnam.gov.vn

4. Bùi Trọng Hiệp: