Thanh tra Chính phủ họp giao ban kết quả công tác chủ yếu tháng 4, 5/2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2013

Sáng ngày 22/5, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì họp giao ban kết quả công tác chủ yếu tháng 4, 5/2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2013. Các đồng chí Phó tổng Thanh tra cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, Bí thư Đảng bộ, Chi bộ; Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng tham dự.

Theo báo cáo công tác tháng 4, 5/2013, TTCP đã đạt những kết quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng như.

Về công tác thanh tra, đã ban hành 03 kết luận thanh tra; các cục, vụ tiếp tục hoàn thiện 12 kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo kết quả 04 cuộc thanh tra; tiếp tục tiến hành 11 cuộc thanh tra. Tổ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoàn thiện báo cáo trình lãnh đạo TTCP. Vụ Giám sat thẩm định, xử lý sau thanh tra thành lập 05 tổ giám sát, giám sát hoạt động của 05 đoàn thanh tra, tổ kiểm tra. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đôn đốc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra cổ phần hóa tại Tổng công ty xuất, nhập khẩu Việt Nam; việc sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại Tập đoàn Sông Đà cũng như việc thực hiện dự án Quốc lộ 51.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tháng 4 tiếp nhận 1.370 lượt người, tháng 5 tiếp 1.881 lượt người. Tháng 4 đã xử lý 512/984 đơn nhận được; tháng 5 đã xử lý 873/1.973 đơn nhận được. Trình Tổng Thanh tra Chính phủ ký ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp của Trung ương Đảng. Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 04 báo cáo kết luận, kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của công dân. Các cục đã hoàn thiện 11 dự thảo kết luận thanh tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cục, vụ đã phối hợp với bộ ngành địa phương thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP. Tính đến giữa tháng 5/2013 cả nước đã xem xét, giải quyết xong 462/528 vụ việc.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp tục hoàn thiện các thông tư liên quan đến thực hiện pháp luật về tố cáo; lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân xuất sắc trong tố cáo, phát hiện tham nhũng; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đối thoại 2013; hoàn thiện kết luận kiểm tra và ban hành quyết định tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCTN tại một số đơn vị.

Tin liên quan