Cổng thông tin điện tử

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam (QTI) là đơn vị trực thuộc của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam. QTI đã liên tục phát triển và trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ Thông tin của tỉnh Quảng Nam.