Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Xuất phát từ yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình quản lý điều hành công việc ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức … Môi trường làm việc thủ công, cổ điển đã không thể đem lại hiệu quả cao nhất và sự phát triển của CNTT đã hình thành nên môi trường tác nghiệp điện tử. Ở các nước phát triển, hệ thống tác nghiệp điện tử đã được đưa vào ứng dụng rất sớm vì vậy đã đem lại cho họ hiệu quả ki

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ CÔNG VIỆC

Xuất phát từ yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình quản lý điều hành công việc ở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức … Môi trường làm việc thủ công, cổ điển đã không thể đem lại hiệu quả cao nhất và sự phát triển của CNTT đã hình thành nên môi trường tác nghiệp điện tử. Ở các nước phát triển, hệ thống tác nghiệp điện tử đã được đưa vào ứng dụng rất sớm vì vậy đã đem lại cho họ hiệu quả kinh tế cao. Ở nước ta, nền CNTT thông tin hiên nay đã phát triển tuy nhiên vẫn đang đi sau so với thế giới, chúng ta có thể đầu tư kinh phí để mua lại các ứng dụng của các nước tiên tiến đi trước, tuy nhiên đây là những ứng dụng của sự cộng tác trí tuệ và quy mô rất lớn nên việc đầu tư kinh phí để có được nó là rất lớn và chưa chắc đã đáp ứng được thực tế ở nước ta.

Từ thực tế đó, QTI đã nghiên cứu và cho ra đời phần mềm “Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc - Q- Office 2.0” với chất lượng cao, tính ổn định, chi phí thấp rất phù hợp để áp dụng ở địa phương nhằm tạo ra một môi trường làm việc điện tử nhanh, nhạy, chính xác, đem lại hiệu quả cao. Q-Office 2.0 hướng tới sự đơn giản và khả năng thay đổi theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, đơn vị. Q-Office 2.0 được thiết kế phù hợp với quy trình và trình độ quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam.