Hoàn thành lắp đặt đầu thu truyền hình số tại 4 huyện, thị xã, thành phố

Từ ngày 24/9/2015 đến ngày 01/11/2015, liên doanh nhà thầu VNPT Technology và VNPOST đã tiến hành lắp đặt đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tổng số hộ đã được nhận hỗ trợ đầu thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 11.459 hộ, trong đó: huyện Đại Lộc:2072 hộ, huyện Duy Xuyên: 4750 hộ, thị xã Điện Bàn: 4065 hộ, thành phố Hội An: 572 hộ.

Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng đề nghị

Số lượng lắp đặt

Số hộ không nhận

Lí do

I

 Đại Lộc

2072

2072

0

 

1

Đại Minh

251

251

 

 

2

Đại Tân

502

502

 

 

3

Đại Thắng

329

329

 

 

4

Đại Cường

253

253

 

 

5

Đại An

266

266

 

 

6

Đại Phong

211

211

 

 

7

Đại Hòa

131

131

 

 

8

Đại Hiệp

129

129

 

 

II

Điện Bàn

4066

4065

1

 

1

Điện Nam Đông

115

115

 

 

2

Điện Phương

143

143

 

 

3

Điện Thắng Nam

114

114

 

 

4

Điện Minh

207

207

 

 

Tin liên quan