Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng ngày 9/8, Công đoàn Sở Tài chính phối hợp với Công đoàn Sở Thông tin & Truyền thông, Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ VN tỉnh tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cho cán bộ công chức ngoài Đảng và những đảng viên chưa tham gia các lớp quán triệt do Đảng ủy Khối tổ chức.


Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở Thông tin &Truyền thông, ông Trần Quốc Tuấn- Phó Giám đốc Sở Tài Chính. Báo cáo viên của hội nghị là đồng chí Phạm Sáu- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan; đồng chí Võ Công Úc- Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn- Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Tài Chính cho biết: Thông qua hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp lần này nhằm giúp cán bộ, đoàn viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Sáu- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đã phổ biến, quán triệt cho các đại biểu những điểm mới, điểm cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Võ Công Úc- Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK phổ biến “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Nghị quyết Trung ương 4.

Thúy Hằng

Tin liên quan