Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

Tải tại đây: 499-QD-UBND.pdf

Tin liên quan