Nội dung tuyên truyền về Số hóa truyền hình mặt đất do Cục PTTH&TTĐT cung cấp cho các địa phương

Nội dung audio clip tuyên truyền về số hóa truyền hình của Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử theo hướng dẫn tại công văn số 173/PTTH&TTĐT ngày 01/2/2019 được đăng tải tại địa chỉ: http://vmh.vtc.vn/thu-vien/the-loai/3616/trang-1/so-hoa-truyen-hinh-nam-2018---phat-thanh?pagesize=20
Tên đăng nhập: abei_download
Password: 123456
Nội dung công văn số 173/PTTH&TTĐT:CV 173.pdf

Tin liên quan