Ban hành Kế hoạch phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất năm 2019

Ngày 11/7/2019, Sở TT&TT ban hành Kế hoạch số 868/KH-STTTT v/v Ban hành Kế hoạch phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 11/7/2019, Sở TT&TT ban hành Kế hoạch số 868/KH-STTTT v/v Ban hành Kế hoạch phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Theo đó, từ ngày 12/7/2019 đến ngày 18/7/2019, nhà thầu - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel sẽ tiến hành lắp đặt đầu thu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tai các huyện: Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ. Số lượng hộ nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh là 7.381 hộ. Nhà thầu phải bố trí nhân lực đảm bảo hoàn tất công tác phân phối, lắp đặt trước thời hạn 24 giờ ngày 18/7/2019 (trong đó, đến hết ngày 15/7/2019 phải hoàn thành trên 70% khối lượng lắp đặt).
Chi tiết Kế hoạch số 868/KH-STTTT:686-STTTT-bcvt.pdf

Tin liên quan