Tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).


Các đoàn viên tham gia tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

Anh Đặng Ngọc Châu- Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh cho biết: Thông qua đợt tuyên truyền này nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam (Trung tâm HCC&XTĐT) dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong ứng dụng CNTT vào công tác CCHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC theo quy định.

Theo kế hoạch, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC sẽ được thực hiện trong 01 tuần từ ngày 03/9/2019-06/9/2019, tại Trung tâm HCC&XTĐT.

Ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách dử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thác sử dụng tại địa chỉ: dichvucong.quangnam.gov.vn; các đoàn viên sẽ triển khai phát tờ rơi cho người dân đến giao dịch tại Trung tâm HCC&XTĐT; xây dựng và phát video clip giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền trên các kênh trực tuyến (Cổng thông tin điện tử, Youtube, Facebook…).

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, trong chiều ngày 29/8, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã huy động các đoàn viên thuộc các Sở, ban, ngành tham gia tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2019.

Tin liên quan