Góp ý dự thảo Đề án Tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025 và Chương trình chuyển đôi số

Dự thảo Đề án ly ý kiến góp ý lần 1: DeAnTongThe-V3-Update-10-6-2020.doc

Dự thảo Đề án lấy ý kiến góp ý lần 2: DeAnTongThe_V4.zip

Dự thảo chương trình chuyển đổi số: KH chuyen doi so Quang Nam.doc

Tin liên quan