Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh và Bộ TT&TT

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:


1. Thông tin, tuyên truyền đến mọi người dân cảnh giác khi tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdiz. Đây là ứng dụng được giới thiệu là có thể thanh toán các hóa đơn điện, nước, học phí, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt... và có thể hoàn tiền lên đến 80% giá trị hóa đơn, người dùng thanh toán càng nhiều thông qua ứng dụng sẽ được hoàn trả càng nhiều. Về bản chất, ứng dụng Myaladdiz đang lấy tiền của người sau trả cho người trước và khi không tham gia nữa thì hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó có thể lấy lại tiền đầu tư. Ứng dụng này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.( Văn bản số 2632/TB-CAT-PC02 của Công an tỉnh).

Tuyên truyền thực hiện Đề án về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 như: - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của địa phương về công tác tái hòa nhập cộng đồng. - Thông tin, sự kiện về tình hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng của các đơn vị, địa phương; tuyên truyền nâng cao nhận thức, xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt đối với những người chấp hành xong án phạt tù. - Biện pháp, kinh nghiệm, mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. - Nhân tố tích cực, tiêu biểu tham gia trong công tác tái hòa nhập cộng đồng và những gương hoàn lương và các nội dung khác liên quan.( Quyết định 2487/QĐUBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh).

3. Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), về cuộc đời hoạt động, công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, theo Hướng dẫn số 149-HD/BTGTW ngày 08/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu bằng nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền cho các nhóm đối tượng như sau: - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: + Tập trung phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. + Các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm. - Đối với người tiêu dùng: + Phổ biến, tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm an toàn. + Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn. - Thông tin rộng rãi về những cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm và những cơ sở vi phạm quy định điều kiện an toàn thực phẩm. (Kế hoạch số 123/KH-BCĐLNVATTP ngày 09/9/2020 của Ban chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo kết quả quý III/2020 về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (Phòng Thông tin- Báo chí-Xuất bản, email: phongttbcxb@quangnam.gov.vn).

Tin liên quan