Quyết định

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số: 3306/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 tải về tại đây.

Tin liên quan