Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”

Quyết định số: 2768/QĐ-UBND ngày 9/10/2020 tải về tại đây

Tin liên quan