Kế hoạch

KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch số: 6863/KH-UBND ngày 23/11/2020 tải về tại đây

Tin liên quan