Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam (IOC)

Quyết định số: 3296/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 tải về tại đây

Tin liên quan