Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 tải về tại đây
Phụ lục: tải về tại đây

Tin liên quan