Thanh tra ngành TT&TT cần chú trọng chuyển đổi số trong công tác thanh tra

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra ngành TT&TT diễn ra chiều ngày 31/12/2020, tại Hà Nội.


20201231-l001.jpg

 Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2020, Thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng, định hướng của Thanh tra Chính phủ, rà soát đối chiếu kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước để xây dựng Kế hoạch thanh tra sát với tình hình thực tiễn, tránh chồng chéo; chỉ đạo, đôn đốc các Sở TT&TT căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao; bám sát định hướng của Bộ TT&TT, UBND và Thanh tra cấp tỉnh để chủ động xây dựng và phê duyệt chương trình kế hoạch thanh tra năm 2020, chủ động phối hợp công tác giữa Thanh tra Bộ với các Sở, giữa các tỉnh, thành, các sở, ban, ngành tại địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong năm 2020, Thanh tra toàn ngành TT&TT đã triển khai tổng cộng hơn 400 cuộc thanh tra tại 2.400 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, đại lý hoạt động trong các lĩnh vực Bưu chính; Viễn thông; Công nghệ thông tin; Tần số Vô tuyến điện; Báo chí; Xuất bản, Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 660 tổ chức, cá nhân; đồng thời phạt bổ sung và tịch thu, tiêu hủy nhiều xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện rõ nguồn gốc, SIM điện thoại di động.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Do thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện nên trong năm 2020 tình hình KNTC tại Bộ TT&TT không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Công tác tiếp công dân tại Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được duy trì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Quy chế tiếp công dân của Chính phủ. Năm 2020, Bộ TT&TT đã tiếp 30 lượt công dân (29 vụ việc) trong đó, nội dung chủ yếu được tiếp nhận qua công tác tiếp công dân là: Phản ánh về một số dịch vụ viễn thông; Phản ánh, khiếu nại về dịch vụ bưu chính (chuyển phát bưu phẩm); Phản ánh một số tạp chí, tờ báo đưa tin bài không đúng sự thật. Đồng thời, lực lượng thanh tra đã tiến hành tiếp 171 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn nhận được là 1.312 đơn, trong đó có 1.119 đơn đủ điều kiện xử lý (bao gồm: 177 đơn tố cáo; 133 đơn khiếu nại; 809 đơn kiến nghị, phản ánh)...

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt được kết quả tốt, tạo chuyển biến tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển ngành TT&TT.