Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021

Sáng ngày 19/1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến đồng chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2020 các cuộc thanh tra đảm bảo đúng tiến độ, kết thúc thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng pháp luật. Các sai phạm được phát hiện kịp thời chấn chỉnh và xử lý, góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Về thanh tra hành chính, toàn ngành kết thúc, ban hành kết luận 07 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang; tiếp tục thực hiện 13 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh được triển khai cuối năm 2019; triển khai thực hiện 126/95 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đột xuất năm 2020, đạt tỷ lệ 133% kế hoạch; đã kết thúc 127 cuộc, ban hành kết luận 115 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 26.585,5 triệu đồng và 92.151 m² đất tại 280 đơn vị, cá nhân sai phạm/493 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp Nhân sách Nhà nước 19.260,8 triệu đồng, 68.667 m² đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 7.324,7 triệu đồng, 23.484 m2 đất. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 23.396 triệu đồng, đã thu hội 858.246 m² đất. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 174 tập thể, 125 cá nhân; đã kiểm điểm trách nhiệm 56 tập thể, 101 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan Điều tra 04 vụ.

Về thanh tra quản lý ngân sách Nhà nước, triển khai 48 cuộc thanh tra, kết thúc 38 cuộc, ban hành kết luận 35 cuộc, phát hiện sai phạm 5.749,7 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3.604,4 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 2.145,3 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 24 tập thể, 27 cá nhân; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 3.999 triệu đồng. Các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả như: Thanh tra thành phố Hội An, Thanh tra huyện: Quế Sơn, Phú Ninh và Thanh tra Sở tài chính.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; các tổ chức Thanh tra đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau; qua đó nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân trong lĩnh vực này được nâng lên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn thư, quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết tại chỗ các vụ việc, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện phát sinh, đơn vượt cấp; qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, toàn ngành thanh tra tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về công tác quản lý nhà nước tập trung vào một số lĩnh vực như thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; công tác quản lý tài chính ngân sách, quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa…

Dịp này, Thanh tra huyện Tiên Phước nhận cờ dẫn đầu phong trào thi đua các huyện miền núi, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Tin liên quan