Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Quý II/2021

Công nghệ thì nhiều nhưng không được gây rối cho người dân, công nghệ phải mang lại lợi ích cho người dân, cho cộng đồng và giá trị mang lại phải lớn hơn chi phí bỏ ra. Đặc biệt, công nghệ không phải một khoản đầu tư để lợi dụng, không phải một khoản chi phí tăng thêm cho ngân sách, cho doanh nghiệp hay tổ chức, mà công nghệ phải tạo ra giá trị tăng thêm. Công nghệ số phải làm cho người dân làm chủ dữ liệu của mình, tất cả ngành chúng ta phải nhận thức sâu sắc việc này và lấy đây làm kim chỉ nam để phát triển. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó Trưởng Ban TGTW tại Hội nghị trực tuyến Giao ban QLNN Quý II/2021 diễn ra sáng ngày 11/6/2021.


20210611-TA6.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban QLNN Quý II/2021 của Bộ TT&TT với sự tham dự của lãnh đạo các Sở TT&TT trên toàn quốc và đại diện các cơ quan chuyên trách CNTT của các Bộ, ngành. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Thay đổi cách làm mới

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Bộ TT&TT phải tìm cách tiếp cận mới để việc khó sẽ dễ đi, dễ làm và hiệu quả. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ mới để giải quyết những vấn đề của đơn vị mình.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ TT&TT sẽ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ nhằm làm rõ, làm tường minh các mục tiêu, hạ tầng, nền tảng, ứng dụng của Chính phủ điện tử (CPĐT) và Chính phủ số (CPS); các Sở TT&TT và các Cục CNTT các Bộ/ngành theo đây để làm, nhằm đạt được mục tiêu, thống nhất cách hiểu về CPĐT và CPS đã được tường minh hóa thành những việc rất cụ thể, những chỉ tiêu rất dễ đo lường, dễ hiểu, dễ làm theo kế hoạch đề ra. Bộ TT&TT giao đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tổ chức một hội nghị quán triệt, trao đổi, giải thích và làm rõ thêm để thống nhất nhận thức các việc phải làm và cách làm CPĐT và CPS trong thời gian tới.

Nhấn mạnh đến mục tiêu 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, Bộ trưởng nêu rõ: phải thúc đẩy và triển khai 100% DVC trực tuyến mức độ 4 có đủ điều kiện và các DVC trực tuyến này nếu có phát sinh hồ sơ offline thì phải có hồ sơ online tức là dịch vụ công trực tuyến lên phải có người dùng, phải xem lại quy trình có phù hợp không và sau 1 năm sau lên online thì ít nhất phải đạt tỷ lệ 30% người dùng, có hồ sơ phát sinh. 

Các Sở TT&TT và các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ/ngành phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, vì khi hoàn thành mục tiêu này thì coi như hoàn thành nhiệm vụ CPĐT để chúng ta bắt tay vào triển khai mạnh mẽ CPS. Bên cạnh đó, Cục Tin học hóa cần có đánh giá về mối quan hệ giữa Cổng DVC trực tuyến và Trung tâm một cửa trong giai đoạn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; tháng 6 này tổ chức đánh giá, có kết luận để xem hướng phát triển tiếp theo như thế nào.