Bộ TT&TT triển khai quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 20/9/2021, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT và các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm.

Tại Hội nghị,  Bộ TT&TT đã công bố Quyết định số 1445/QĐ-BTTTT ngày 17/9/2021 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Thắng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT và Quyết định số 1499/QĐ-BTTTT ngày 17/9/2021 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hùng Sinh giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ TT&TT. Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.