Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với UBND huyện Nam Giang về công tác sắp xếp dân cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây cao su và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Thông báo kết luận

Thông báo kết luận: 542/TB-UBND ngày 6/10/2021 tải về tại đây

Tin liên quan