Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp với Tiểu ban Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông báo kết luận số: 465/TB-UBND ngày 15/10/2021 tải về tại đây

Tin liên quan