Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với UBND huyện Phú Ninh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với UBND huyện Phú Ninh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; công tác sắp xếp dân cư, phòng, chống thiên tai; giải quyết tranh chấp đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lam nghiệp và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện

Thông báo KL số 467/TB-UBND ngày 18/10/2021 tải về tại đây

Tin liên quan