Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội để nghe báo cáo đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam

Thông báo KL số 513/TB-UBND ngày 12/11/2021  tải về tại đây

Tin liên quan