Thông báo kết luận họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch với các huyện, thị xã, thành phố ngày 12.11.2021

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố

Thông báo KL số: 515 ngày 12/11/2021 tải về tại đây

Tin liên quan