Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở TTTT

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan để bàn triển khai Phần mềm ứng dụng PC-Covid

Thông báo KL số 535/TB-UBND ngày 24/11/2021 tải về tại đây

Tin liên quan