Chi bộ Sở TT&TT tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 13/1, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 13/1, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngành, nhưng cấp ủy, Cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực của Ngành; tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, văn bản quan trọng cũng như tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản đã ban hành.

Đồng thời, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao về phòng chống dịch bệnh Covid như thường xuyên thông tin, tuyên truyền kịp thời các thông tin chỉ đạo của tỉnh, tình hình dịch bệnh; tham mưu triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ làm việc qua mạng, họp trực tuyến nhằm phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid -19.

Cấp ủy Chi bộ cùng với tập thể Lãnh đạo Sở đã tập trung phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; đặc biệt là giữ vững được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ nên công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, có tác động tích cực về các mặt văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định; công tác tổ chức cán bộ được tiếp tục tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện tốt; công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện ... góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ của Chi ủy, nhiệm vụ của ngành đề ra.

Hội nghị cũng đã thảo luận và góp ý kiến nhằm triển khai nhiệm vụ năm 2022 đạt hiệu quả. Theo đó, mục tiêu chung nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh cải cách hành chính và văn hóa công sở; Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn 2022-2025.

Tin liên quan