Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Việt Nam chỉ chuyển đổi số thành công khi đi con đường Việt Nam”

Chuyển đổi số là câu chuyện toàn cầu. Nhưng chuyển đổi số Việt Nam là con đường Việt Nam. Việt Nam chỉ phát triển được khi đi con đường Việt Nam. Nhận thức về chuyển đổi số đã rõ, lý luận đã hình thành. Con đường Việt Nam về chuyển đổi số đã định hình. Tổng diễn tập chuyển đổi số đã diễn ra trong năm 2021 và năm 2022 là năm tổng tiến công của chuyển đổi số. Đó là nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Khối Công nghệ số Bộ TT&TT tổ chức ngày 28/1/2022.


Ngày 28/1/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Khối Công nghệ số. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng phụ trách Khối Công nghệ số, đại diện lãnh đạo bảy đơn vị thuộc Khối Công nghệ số của Bộ bao gồm: Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin, Viện Chiến lược TT&TT, Viện Phần mềm và Nội dung số, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 

Năm 2021: Khối Công nghệ số hoạt động với tinh thần “Việc 5 năm làm trong 1 năm”

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã báo cáo tóm tắt những nhiệm vụ công tác Khối Công nghệ số đã hoàn thành trong năm 2021. Cụ thể, Khối Công nghệ số đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn an ninh mạng cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việt Nam đã đạt được xếp hạng 25 về chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu. Số lượng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia tăng gấp 15 lần, từ 10 triệu năm 2020 tăng lên 200 triệu năm 2021. Đây là hệ thống CNTT lớn thứ hai của Bộ (sau hệ thống quản lý tên miền) và là hệ thống lớn thứ hai của quốc gia. Hàng tháng có 30 triệu người sử dụng nền tảng chống dịch. Thông qua Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chuyển đổi số do Bộ TT&TT khởi xướng, đã có 16 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận, dùng thử các nền tảng số xuất sắc Make in Vietnam. Đã có 2 nghìn doanh nghiệp chính thức sử dụng các nền tảng này sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm. Cẩm nang chuyển đổi số bản điện tử tại địa chỉ dx.mic.gov.vn đã thu hút được sự quan tâm lớn của người dân, doanh nghiệp với 7 triệu lượt đọc.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, năm 2021, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhà nước đạt được nhiều thành tích đáng chú ý với việc xây dựng và trình được 26 văn bản QLNN quan trọng, trong đó có 20 văn bản được ban hành, đạt tỷ lệ hoàn thành 77%. Cụ thể, các văn bản pháp luật đã ban hành bao gồm: 1 hồ sơ luật, hai hồ sơ nghị định, 8 quyết định Thủ tướng Chính phủ, 2 thông tư, 12 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, 1 định mức kinh tế kỹ thuật.

 

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng báo cáo tóm tắt những nhiệm vụ công tác Khối Công nghệ số đã hoàn thành trong năm 2021

Năm 2021 là năm Khối Công nghệ số đã thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của mình theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng “Việc 5 năm làm trong 1 năm”. Với khối lượng công việc làm được trong năm, nội hàm của tinh thần làm việc “Việc 5 năm làm trong 1 năm” đã được hiểu rõ nhất: Công việc làm được nhiều hơn, nỗ lực phải lớn hơn và lời giải cho các vấn đề phải đơn giản hơn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chia sẻ.

Chuyển đổi số chủ yếu là thay đổi cách tiếp cận

Ấn tượng với một số thành tựu của Khối Công nghệ số trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, triển khai chuyển đổi số muốn thành công chủ yếu phụ thuộc vào cách tiếp cận. Lấy trường hợp thành công của Cẩm nang chuyển đổi số phiên bản điện tử làm ví dụ. Chỉ với 1 người thực hiện trong 2 tháng, Cẩm nang chuyển đổi số bản điện tử đã thu hút 7 triệu lượt truy cập, cụ thể 712 nghìn lượt truy cập trong tháng 12/2021, mỗi người trung bình dừng lại khoảng 10 phút đọc cẩm nang. Cẩm nang bao gồm những câu hỏi đáp nhanh về chuyển đổi số (chuyển đổi số khi nào, là gì, là việc của ai, đem lại lợi ích gì cho người dân) và được triển khai với nguồn lực nhỏ. Điều đó cho thấy, chuyển đổi số về căn bản là nhanh, không tốn kém, chủ yếu là cách tiếp cận. Khi ta thay đổi cách tiếp cận, ta có thể giải các bài toán khó một cách dễ dàng.