Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Việt Nam chỉ chuyển đổi số thành công khi đi con đường Việt Nam”

Chuyển đổi số là câu chuyện toàn cầu. Nhưng chuyển đổi số Việt Nam là con đường Việt Nam. Việt Nam chỉ phát triển được khi đi con đường Việt Nam. Nhận thức về chuyển đổi số đã rõ, lý luận đã hình thành. Con đường Việt Nam về chuyển đổi số đã định hình. Tổng diễn tập chuyển đổi số đã diễn ra trong năm 2021 và năm 2022 là năm tổng tiến công của chuyển đổi số. Đó là nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Khối Công nghệ số Bộ TT&TT tổ chức ngày 28/1/2022.


Ngày 28/1/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Khối Công nghệ số. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng phụ trách Khối Công nghệ số, đại diện lãnh đạo bảy đơn vị thuộc Khối Công nghệ số của Bộ bao gồm: Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin, Viện Chiến lược TT&TT, Viện Phần mềm và Nội dung số, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

 

Năm 2021: Khối Công nghệ số hoạt động với tinh thần “Việc 5 năm làm trong 1 năm”