Bộ TT&TT khẩn trương thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Cùng dự có đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp trong ngành TT&TT theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 20 điểm cầu truyền hình.

Sáng ngày 03/03/2022, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long dự và chủ trì hội nghị.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long phát biểu tại Hội nghị

Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và giao Bộ TT&TT là cơ quan chủ trì triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Một trong những mục tiêu quan trọng đến năm 2025 sẽ hỗ trợ cho 800.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách,… trang bị thiết bị đầu cuối phục vụ học tập, thông tin liên lạc.

Để đảm bảo tính khả thi thực hiện Chương trình, Bộ TT&TT tổ chức hội thảo về công tác hướng dẫn thực hiện Chương trình mà trước mắt là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo để sử dụng máy tính bảng, nhằm giúp đỡ học sinh các hộ nghèo, hộ cận nghèo có phương tiện tiếp cận thông tin, học tập trực tuyến trong điều kiện phòng, chống lây lan của đại dịch COVID-19.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết: “Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là một chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần vào thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội ở nước ta. Trong điều kiện mở cửa thị trường, các doanh nghiệp viễn thông được tự do cạnh trạnh trong hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông ở khu vực kinh doanh có hiệu quả, còn với những khu vực có chi phí cao, doanh thu thấp cần có sự hỗ trợ, điều tiết của Nhà nước để đảm bảo cho người dân có điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu.”

Trên thực tế, Thứ trưởng cho rằng, sau nhiều năm mở cửa thị trường, trên phạm vi cả nước vẫn còn hàng nghìn thôn, bản, làng, phum, sóc chưa có dịch vụ viễn thông di động, chưa có dịch vụ viễn thông truy nhập interenet băng rộng; khu vực biển đảo cũng còn rất khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dân trên đảo và ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản; nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo còn gặp khó khăn trong việc tự đảm bảo nguồn tài chính để sử dụng dịch vụ viễn thông. Vì vậy, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có mục tiêu khắc phục các thôn, bản đang là vùng lõm về dịch vụ viễn thông và hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 có hai nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và Hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích. Trong đó, có nhiệm vụ hỗ trợ để phát triển hạ tầng viễn thông, internet, hỗ trợ trang bị máy tính bảng thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhiệm vụ đã được Quốc hội đưa vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2023 (theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội). Đối với nhiệm vụ Hỗ trợ trang bị máy tính bảng cho các cháu học sinh là con em của các gia đình nghèo để các cháu có thiết bị học tập trực tuyến, tiếp cận thông tin hiện đang là nhu cầu cấp bách trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19./.

 

 

Tin liên quan