Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Giao ban quản lý Nhà nước Quí I/2022

Ngày 28/3/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị Giao ban Quản lý nhà nước Quý I/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 63 Sở TT&TT và các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ ngành. Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị.