Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam: Tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về công tác phòng chống thiên tai- biến đổi khí hậu cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh

Sáng ngày 10/5/2022, Sở TT-TT Quảng Nam tổ chức Khai mạc lớp tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về công tác phòng chống thiên tai- biến đổi khí hậu cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh (hay còn gọi là Tổ công tác liên ngành)