Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam số 2 tháng 5

Bản tin chuyển đổi số và cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam số 2 tháng 5 với chủ đề thanh toán không dùng tiền mặt đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế lẫn người tiêu dùng.