Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm Cụm thi đua đồng bằng Khối Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình.

Ngày 12/7/2022 tại Thành phố Hội An, Cụm thi đua đồng bằng Khối Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở TT&TT, Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT-TH trong Cụm thi đua khối Đồng bằng.

Description: C:\Users\Minh Tien\Desktop\tải xuống.jpg

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua Đồng các đơn vị trong Cụm đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đảm bảo quy mô, chất lượng tuyên truyền. Một số đơn vị trong Cụm đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2022 “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”, như: Điện Bàn khai trương “Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi”; Duy Xuyên tổ chức các sự kiện Lễ hội truyền thống Bà Thu Bồn 2022 và đón Bằng Công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”. Ở hoạt động Truyền thanh – Truyền hình, qua 6 tháng đầu năm, cụm thi đua khối Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình khu vực đồng bằng đã phát sóng trên 1.000 chương trình địa phương. Đồng thời đã chủ động sản xuất các chương trình truyền thanh - truyền hình phát trên sóng phát thanh và website của đài huyện, đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam và cộng tác tin, bài với các cơ quan báo chí để tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, địa phương đến nhân dân.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trọng tâm là bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và Truyền thanh – truyền hình. Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Trong 6 tháng cuối năm  cần đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình chuyển đổi số, Chính quyền số tỉnh, khẩn trương thực hiện kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số tại đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Phát biểu định hướng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng, các Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm văn hóa, truyền thanh – truyền hình phải tập trung cho công tác chuyển đổi số  trong đó chú trọng đến những nội dung như: Số hóa thủ tục hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; triển khai các tổ công nghệ cộng đồng; tiến hành thực hiện dịch vụ công 3,4… Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch giải quyết công việc, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính, tích cực thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin để khắc phục tình trạng giấy tờ, hội họp nhiều...

Tin liên quan