Hội nghị tổng kết thi đua khối Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT-TH cụm đồng bằng năm 2022

Sáng 2.12, tại huyện Duy Xuyên, Cụm thi đua đồng bằng khối ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Truyền thanh, Truyền hình tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022. Dự có lãnh đạo sở TT&TT, sở VH-TT&DL, các phòng VH&TT và Trung tâm VH-TT&TT-TH 9 huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Báo tại hội nghị cho biết, năm 2022, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức và phát động nhiều phong trào thi đua của ngành phù hợp, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu, kế hoạch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin – Truyền thông giao. Hình thức tổ chức các phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực. Trung tâm VH-TT&TT-TH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức gần hàng ngàn lượt tuyên truyền lưu động, hàng ngàn mét vuông pa nô, băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hoá- văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị lịch sử sử của địa phương; đã phát sóng hàng ngàn chương trình địa phương, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương và thực hiện các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông, UBND tỉnh; Sở Thông tin & Truyền thông. Thực hiện tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam và quản lý; đầu tư hàng chục tỉ nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị máy móc; đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông- viễn thông.

Năm 2023, Cụm xác định đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc và phương pháp công tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành; tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Đẩy mạnh xây dựng các chương trình hợp tác, các hoạt động giao lưu, trao đổi…

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã chấm điểm để bình bầu thi đua, đề xuất các hình thức khen thưởng năm 2022. Đồng thời, suy tôn Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023.

Tin liên quan