Khối Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TTTH Cụm thi đua Đồng bằng ký kết giao ước thi đua năm 2023

Sáng ngày 07/4/2023 tại Tp Hội An, Cụm thi đua đồng bằng khối: Phòng Văn hóa & Thông tin (VH&TT) và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình (VHTT&TTTH) tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 3 tháng đầu năm và ký kết giao ước thi đua năm 2023 triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cụm thi đua đồng bằng có 09 huyện, thị xã, thành phố gồm: Duy Xuyên, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, các đơn vị trong cụm đã xây dựng các kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Cùng với đó, triển khai phong trào thi thua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện nghiêm chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ.

Quý I là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các đơn vị trong cụm đã triển khai thực hiện tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ lớn như: Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023); Chào mừng Xuân Quý Mão 2023; tuyên truyền Lễ giao, nhận quân năm 2023…

Tại hội nghị, cụm thi đua phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của khối Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TTTH 9 huyện, thị xã, thành phố khối đồng bằng.

Khối Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TTTH cụm đồng bằng ký kết giao ước thi đua năm 2023

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụm thi đua chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030. Gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ với phát triển kinh tế, du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào chương trình công tác năm.

Tin liên quan