Trang bị kiến thức chuyển đổi số cho tổ công nghệ cộng đồng ở Tiên Phước

Sáng nay 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn trang bị kiến thức chuyển đổi số cho tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Tập huấn trang bị kiến thức chuyển đổi số cho tổ công nghệ cộng đồng ở Tiên Phước.

 

Hơn 100 thành viên của 85 tổ công nghệ cộng đồng ở Tiên Phước được phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh về chương trình chuyển đổi số; trang bị kỹ năng số cộng đồng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, hồ sơ sức khỏe điện tử, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm VNeID.

Thành viên các tổ công nghệ cộng đồng còn được hướng dẫn về thương mại điện tử như cách thức tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng video quảng bá sản phẩm, dịch vụ đăng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tạo và đăng ký thương hiệu cho sản phẩm, dịch

Tin liên quan