Ai cũng được phạt báo chí ?

Quy định cho phép hàng loạt cấp, ngành được xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật đang phá vỡ tính thống nhất về lãnh đạo và quản lý báo chí, gây rối rắm, bất khả thi và chồng chéo về thẩm quyền xử phạt...

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 -2014

Trên cơ sở đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thí điểm thực hiện Quyết định 137/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (gọi tắt là Đề án 137) đến nay đã có đủ điều kiện để đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013 -2014 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (từ cấp phổ thông trở lê

Tổng kết Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng 2011 (VACI 2011)

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2011 (VACI 2011). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chủ trì hội nghị.

Thanh tra Chính phủ họp giao ban kết quả công tác chủ yếu tháng 4, 5/2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2013

Sáng ngày 22/5, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã chủ trì họp giao ban kết quả công tác chủ yếu tháng 4, 5/2013 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2013. Các đồng chí Phó tổng Thanh tra cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị, Bí thư Đảng bộ, Chi bộ; Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng tham dự.