Số ký hiệu 18/2020/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐUBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Công nghệ thông tin - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Văn bản luật
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 03/12/2020
Ngày có hiệu lực 03/12/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 11 của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐUBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 18/2020/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 03/12/2020

Văn bản liên quan