Số ký hiệu 27 /2010/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Văn phòng - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Minh Ánh
Ngày ban hành 23/11/2010
Ngày có hiệu lực 23/11/2010
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 27 /2010/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/11/2010

Văn bản liên quan