Số ký hiệu 30 /2008/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Văn phòng - Văn bản tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Minh Ánh
Ngày ban hành 29/08/2008
Ngày có hiệu lực 29/08/2008
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 30 /2008/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/08/2008

Văn bản liên quan