Số ký hiệu 3121/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày có hiệu lực 28/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định Ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu: 3121/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 28/10/2021

Văn bản liên quan