Số ký hiệu 280/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ Giám sát an toàn thông tin thuộc nhiệm vụ: "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ"
Lĩnh vực Đấu thầu
Cơ quan ban hành Sở Thông tin truyền thông Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Hồng Quảng
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày có hiệu lực 09/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê dịch vụ Giám sát an toàn thông tin thuộc nhiệm vụ: "Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của tỉnh: thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ"
Số ký hiệu: 280/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/11/2021

Văn bản liên quan