Số ký hiệu 286/QĐ-STTTT
Trích yếu QĐ Về việc Thành lập Tổ triển khai chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) sang địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2022
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Sở Thông tin truyền thông Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Hồng Quảng
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày có hiệu lực 15/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QĐ Về việc Thành lập Tổ triển khai chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) sang địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2022
Số ký hiệu: 286/QĐ-STTTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/11/2021

Văn bản liên quan