Số ký hiệu 316-QĐ-STTTT
Trích yếu Dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp
Lĩnh vực Đấu thầu
Cơ quan ban hành Sở Thông tin truyền thông Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Phạm Hồng Quảng
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày có hiệu lực 06/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp
Số ký hiệu: 316-QĐ-STTTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/12/2021

Văn bản liên quan