Phường An Phú


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Đào
Ông Nguyễn Ngọc Đào

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy,

2 Lữ Thị Ánh Nguyệt
Bà Lữ Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Nguyễn Văn Trí
Ông Nguyễn Văn Trí

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Lê Minh Hải
Ông Lê Minh Hải

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

5 Nguyễn Văn Thưởng
Ông Nguyễn Văn Thưởng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6  Nguyễn Thành Lệ
Ông  Nguyễn Thành Lệ

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Trần Quốc Huy
Ông Trần Quốc Huy

Chức vụ: Trưởng Công an phường

8 Nguyễn Cao Trí
Ông Nguyễn Cao Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

9 Hoàng Văn Nga
Ông Hoàng Văn Nga

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

10 Lương Thị Gái
Bà Lương Thị Gái

Chức vụ: Công chức VP-TK