Phường An Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Chuyển
Ông Nguyễn Ngọc Chuyển

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường

2 Nguyễn Ngọc  Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Trần Tiến Cường
Ông Trần Tiến Cường

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Phạm Bá Sang
Ông Phạm Bá Sang

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

5 Nguyễn  Quốc
Ông Nguyễn Quốc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Đoàn Văn Ngọc
Ông Đoàn Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Văn Mẫn
Ông Nguyễn Văn Mẫn

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

8 Trương Thị Kim Anh
Bà Trương Thị Kim Anh

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

9 Nguyễn Trường  Long
Ông Nguyễn Trường Long

Chức vụ: Trưởng Công an

10 Nguyễn Khắc Tân
Ông Nguyễn Khắc Tân

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

11 Nguyễn Thị Quỳnh Trân
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trân

Chức vụ: Phụ trách Nội vụ - Thi đua - Khen thưởng

12 Nguyễn Thanh Tâm
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng Công an