Phường An Xuân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Trần Thông
Ông  Trần Thông

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Bùi Thị  Hằng
Bà Bùi Thị Hằng

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Bùi Tấn Công
Ông Bùi Tấn Công

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4  Trịnh Huy Hiếu
Ông  Trịnh Huy Hiếu

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

5
Ông 

Chức vụ: PCT UBND

6 Nguyễn Văn  Thông
Ông Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: PCT UBND

7 Phan Tấn  Hùng
Ông Phan Tấn Hùng

Chức vụ: CT UBMTTQVN

8 Nguyễn Thị  Hạnh
Bà Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

9 Châu Văn  Hội
Ông Châu Văn Hội

Chức vụ: Trưởng Công an

10 Đỗ Xuân  Thọ
Ông Đỗ Xuân Thọ

Chức vụ: Phường đội trưởng

11 Nguyễn Thị Tố Uyên
Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

Chức vụ: Văn phòng