Phường Hòa Hương


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Trà
Bà Nguyễn Thị Trà

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT. HĐND

2 Hồ Minh Sơn
Ông Hồ Minh Sơn

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3  Lê Thị Diễm
Bà  Lê Thị Diễm

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

4 Trần Nguyễn Hồng Minh
Ông Trần Nguyễn Hồng Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Võ Văn Thanh
Ông Võ Văn Thanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Bùi Hữu Tiếp
Ông Bùi Hữu Tiếp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Đình Tuân
Ông Nguyễn Đình Tuân

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

8 Nguyễn Văn Hưng
Ông Nguyễn Văn Hưng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy