Phường Trường Xuân


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND

2 Ngô Đức Thanh
Ông Ngô Đức Thanh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

3 Dương Văn Phú
Ông Dương Văn Phú

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

4 Phạm Thị Hạnh
Bà Phạm Thị Hạnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

5 Dương Thị Thu  Hà
Bà Dương Thị Thu Hà

Chức vụ: PCT UBMTTQVN

6 Lưu Văn  Quân
Ông Lưu Văn Quân

Chức vụ: Trưởng Công an

7 Thái Văn  Trung
Ông Thái Văn Trung

Chức vụ: CHT Ban Chỉ huy Quân sự

8 Lê Xuân Long
Ông Lê Xuân Long

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

9 Nguyễn Tuân
Ông Nguyễn Tuân

Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND